Bibelens profetier opfyldes i denne tid.
 
Mange af den nye verdensordens planer er ført ud i livet, og nogle der er kendskab til er på vej til det.

Hvor mange af disse planer matcher bibelens profetier?

Når vi ser på disse sammenhænge mellem NWO,(det antikristlige verdensomspændende samfund) og hvad Gud har fortalt os gennem sit ord, kan vi kun få dyb respekt for Guds alvidenhed og almagt.
 
NWO= Den Nye Verdensorden
BP.= Bibelens profetier. 

---------------------------------------

                                  

Ny Verdensorden:
Verden vil blive samlet under en én verdens regering, ledet af Maitreya The Christ.

 

Bibelen:
Åbenbaringsbogen 13: 15-17 viser os, at dyret vil regere verden med absolut autoritet. En én verdens ledelse, der har i sin magt at få alle mennesker til at i verden til at tilbede ham og tage hans mærke, uden det kan ingen købe eller sælge.

                                                        

Ny Verdensorden:
Verdens religioner vil blive samlet til EN RELIGION.
Bibelen:
Åb. 13: 11-15 viser at den falske profet vil lede verden i lovprisning, han vil få alle mennesker på jorden til at tilbede dyrets billede, under trusler om dødsstraf

Dette er den nye verdensordens religion.

                                                                            

Ny verdensorden:
Verdens økonomi vil blive samlet i et globalt system.

 

Bibelen:
Åb. 13:16-17 beretter, at dyret bistået af den falske profet, vil presse alle på jorden til at tage et mærke, dyrets mærke på hånden eller panden, for uden det kan man ikke købe eller sælge. Kun et globalt system, bakket op af politiske og åndelige autoriteter, kan gennemføre dette bedrag.

                                                                            

ny verdensorden:
Når Maytreia Kristus fremstår vil han proklamere sig som Kristus, ved at bruge ordene ”den eneste Kristus”.Maitreya vil gøre krav på at være Messias, selv om han vil lægge afstand til personen Jesus.

 

Bibelen:
1. Johannes br. 4:3  Enhver Ånd der ikke bekender, at Jesus Kristus er kommet i kød, er ikke af Gud men er antikrists ånd.

Det betyder at enhver der vil adskille Guds søn Jesus fra at være Messias, er antikrists ånd. Det er præcis hvad Maitreya vil gøre.

                                                                   

ny verdensorden:
Én verdens økonomi vil kontrollere verdens fødevare tilførsel. Og vil tvinge verdens nationer til at være en del af det.

 

Bibelen:
Hvis verdensregeringen kan få alle mennesker til at tage et mærke på sig, som beskrevet i Åb. 13: 16-17, så kan de også kontrollere hvordan verdens fødevarer bliver fordelt.

                                                                    

ny verdensorden:
Straks efter Maitreya’s fremtræden, vil verdensbefolkningen blive tvunget til at underkaste sig en massiv verdens vid luciferisk indvielse. Alle der nægter vil blive dræbt, kristne og ortodokse jøder er specielle mål.

Bibelen:

Daniel 7:25.  Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Åb. Taler også om, at Gud tillader Antikrist at dræbe mange kristne. 6:9-11, 7: 14-17. 12:11, 13: 5-7, 14: 12-13 og20:4.

Benjamin Creme har gentagne gange truet med sword of cleavage, ( sværdet der kløver), imod alle der nægter at samarbejde med Maitreya. Dette får os til at huske profetien i Åb. 20:4, som siger: Jeg så dem som var halshuggede for Jesu vidnesbyrds skyld, og for Guds Ord.

                                                                                       

ny verdensorden:
Ledeånder, der leder magthaverne  fra den nye verdensorden er begyndt at fortælle dem, at de skal være forberedte på en pludselig verdensomspændende forsvinding af millioner af mennesker. Disse ånder beskriver dette fænomen med, at disse mennesker aldrig vil blive i stand til at acceptere Maitreya Kristus. Deres fortsatte eksistens på denne planet vil forhindre den fuldstændige indførelse af Den Nye Verdensorden, derfor han mestrene der er over Illuminati, truffet valget at transformere den ind i en anden dimension, hvor deres ånder vil blive trænede til at acceptere Den Nye verdensorden.

 

Bibelen:
Tess. 4: 16-18

Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; v17 derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.

                                                               

 

ny verdensorden:
New Age lærerne fortæller at hvert eneste menneske har en potentiel guddommelighed dvælende inden i sig. Alt hvad der behøves for at fuldføre dette potentiale er at udvide deres bevidsthed ordentlig.

Men bundlinjen i dette er, at vi er alle guder. (Alice Bailey, Externalisation Of The Hierarchy, s. 663).

 

Denne lære ser meget charmerende ud for de, der ikke er frelste, for de bliver lovet guddommelighed,

 

Bibelen:
1. Tim 4:1-2. Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, v2 forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed.

                                                                 

ny verdensorden:
Peter LeMesurier skriver i sin bog ”The Armageddon Script, at når Maitreya står frem vil der ske fantastiske mirakler rundt omkring i verden. Disse mirakler vil dels ske med teknologiske midler, ved velovervejede iscenesættelser, med verdensmedierne som formidlere.

Cumbey fortæller i sin bog, ”Regnbuens skjulte farer”, om tredimensionelle laserstråler som fra sattelitter  vil skabe et billede af Maireya, og dette billede vil tale til hele verden på én gang, og de forskellige områder af jorden vil høre hans tale på deres eget sprog.

På et seminar som blev holdt i Boston  i august 1991, fortalte New England’s direktør for det thesophiske samfund, at Maitreya vil fremstå som forskellige skikkelser i de forskellige samfund, for de forskellige folk. Han vil fremstå som en kvinde for en kvinde, for en mand som en mand, han vil fremstå som en europæer for en europæer, og som en farvet for en farvet, osv.

Og New world order’s planlæggere har til hensigt at få ild til at falde fra himlen ved brug af overnaturlig psykisk kraft , for at overbevise mennesker om Maitreyas guddommelige natur.

 

Bibelen:
Åb. 13:13-14.  Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. v14 Og det forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne, og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live.

                                                                                     

ny verdensorden:
New Age lederne, incl. Mestrene I Illuminati, tilbeder denne verdens herre, hvis navn er Sanat Kumara. (Alive Baily i Externalisation of the Hieracy side 676. 709 og 725. Og Elizabet Van Buren skriver om det i The Secret of the Illuminati side 1.)

Baily gør rede for new age’s opfattelse af, at Sanat Kumara er ”livet og den skabende intelligens”, som præsiderer over Shamballa rådet (Himlen, iflg .New Age doktriner)

Sanat Kumara er den evige ungdom fra planeten venus. Lucifer er kendt i okkulte traditioner som Venus. Så, som man ser, Sanat Kumara er blot et andet navn for Satan, eller Lucifer. (Cumbey i Regnbuens Skjulte Farer)

 

Bibelen
Det er umuligt at overse, at Sanat blot er en omskrivning af ordet Satan, og Bibelen kalder Satan ”denne verdens gud. 2. Kor. 4:4.

Tilbedelse af Sanat Kumara( Satan), er omtalt i Åb. 13:15.  Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede.

I new Age kredse bliver satan tilbedt i dag som gud.

                                                     

ny verdensorden:
”Når en person kommer i fuld overensstemmelse i egenskaben at elske Den

Store Eneste, må vedkommende gå fuldt ind i Ånden af kraftens Gud”. (Marilyn

Ferguson i The Aquarian Gospel of Jesus the Christ. Side 16).

Det er meget bemærkelsesværdigt, at The Newager’s bogstaveligt tilbeder denne

kraftens gud. Denne tilbedelse er at finde i alle deres skrifter.

 

Bibelen.
Daniel 11:38. Men i hans fæstning ærer han kraftens gud.

Newage ledere og deres efterfølgere tilbeder kraftens Gud.

 

                                                                  

           
Jesu
 
va       Jesus   var ikke den eneste ene guddommelige søn af Gud, han varen ”avatar”, en verdenslærer, som periodevis kommer til jorden på forskellige tidsrum i verdenshistorien, for at lede mennesker til et højere niveau af bevidsthed.

           Mennesket Jesus oplevede påfyldningen af Den Guddommelige Kristusbevidsthed,

da han blev døbt af Johannes Døberen. Denne kristusbevidsthed forlod ham på korset.

Denne  kristusbevidsthed har aldrig forladt jorden, men venter på det rette øjeblik til at genopstå i det menneskelige legeme af Maytreia Kristus. (Alice Bailey,The reappearance of the Christ, side 36-60, og Marilyn Ferguson I The Aquarian Gospel side 14).

Bibelen:

Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, v2 forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed.

 

Denne New Age fornægtelse af nøgledoktrinerne i kristendommen, udtalt af Jesus personligt, er en doktrin fra djævle.

Jesus gendrev disse løgne, da han sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden gennem mig. Johs. 14:6.

                                                              

ny verdensorden:

New Age ledere har konsekvent talt om, at jorden er overbefolket, og ”Jordens Venner” har støttet denne påstand, og sagt at en befolkning på jorden på 6 milliarder, er 4 milliarder for meget. ( Cumbey , A planned Deception: The Staging of A NewAge Messiah, side 164).

De har endog sat en tidsbegrænsning på, hvor lang tid jorden kan klare denne ”overbefolkning”, nemlig ved år 2000. (Der er jo gået adskillige år over nu, i år 2008)

New Age ledere ser ud til at være meget fikserede på en to tredjedele befolkningsreduktion, og hvorfor lige det??

Måske har Skriften forklaringen. Måske er det sådan, at siden disse ledere er satanister, kan vi måske finde den mulige årsag i Bibelen, til at Satan hader to tredjedele af menneskeheden.

 

Bibelen:

Åb. 12:4 Og dens (Satans )hale fejede en tredjedel af himmelens stjerner væk og kastede dem ned på jorden.

Dette skriftsted fortæller om Satans fald på grund af hans oprør mod Gud, og en tredjedel af englene blev revet med i hans fald.

Denne statistik fortæller at to tredjedele af englene stadig forblev trofaste mod Gud.

Satan må hade disse engle, men han kan ikke stå sig mod Guds kraft, så han kan bekæmpe dem.

Måske har Satan nu vendt sin vrede mod den skabning der er skabt i Guds billede, nemlig mennesket, og imod Guds udvalgte folk, jøderne.

Zakarias 13:8 (tidsrammen her er endetiden) Og i hele landet, lyder det fra Herren, skal to tredjedele udryddes og udånde, men én tredjedel skal levnes, og denne trdiedel fører jeg i ild og renser dem som man renser sølv, prøver dem som man prøver guld.

Gud tillader Satan at dræbe to tredjedele af den jødiske befolkning, i endens tid gennem den store trængsel, men vil bevare én tredjedel. Parallellen er fundet i Åb. 12 hvor Gud vil beskytte Israel i ørkenen i 42 måneder.

I lyset af dette kan vi ikke ignorere den kendsgerning fra historien, at Adolf Hitler troede han var antikrist, og som sådan spejlede hans enorme had til jøderne Satans brændende had.

Vi kan se gennem skrifterne, ar Satan hader jøderne og konstant prøver at udrydde dem.

Hitlers mål var at udrydde jøderne totalt.

NewAge forfatteren Nigel Pennic skriver i hans bog Hitlers Secret Sciences , i kap. 14 som har titlen : Folkedrab- en handling af sort magi at Hitler havde i sinde, gennem tredje verdenskrig at folkedrabs programmet mod jøderne ville behøve fysisk overvundne lande i Europa, fra England til Rusland.

Hitlers krigsanstrengelser havde til formål at besejre de lande, der havde en jødisk befolkning, så han kunne gennemføre hans verdensvide program om folkedrab.

Dette forklarer helt klart, hvorfor værdifulde menneskelige ressourcer i strømme blev ført til udryddelseslejrene, selv gennem den sidste tid af krigen, hvor hæren havde desperat brug for alle mennesker, og hvor transport faciliteterne, der ikke kunne undværes i krigen, blev brugt til at føre jøderne til udryddelseslejrene.

Folkedrab er en magisk akt, og vil altid blive brugt til at prøve at udrydde den jødiske befolkning (side 137)

 

Gud tillod Hitler at dræbe to tredjedele af verdens jøder, men bevarede en tredjedel, der kunne etablere den jødiske stat i 1948.

På præcis samme måde, vil Gud tillade Satan at dræbe to tredjedele af jøderne gennem den sidste halvdel af den store trængsel, og bevare den sidste tredjedel til at etablere Israel for genkomsten af Jesus Kristus.

Er det sådan, at årsagen til at New  World Order er så opsat på at dræbe en tredjedel af jordens befolkning, er at to tredjedele af englene forblev trofaste mod Gud, da Satan gjorde oprør?

                                               

ny verdensorden:

Den nye verdensreligion vil blive en genetablering af de de gamle mysterium indvielser. (Alice Bailey, The Reappearance of the Christ side 71 og The Externalisation Of The Hieracy side 511-515).

Bogstaveligt betyder dette, at de gamle sataniske hemmeligheder omkring Babylon og Egypten vil blive genetableret, og vil blive praktiseret åbent, som kristendommen er i dag.

 

Bibelen


Men i deres Herredømmes sidste Tid, når Overtrædelserne har gjort Målet fuldt, skal en fræk og rænkefuld konge fremstå. (en konge med et voldsomt ansigtsudtryk som forstår de mørke kræfter)
Hans Magt skal blive stor, dog ikke ved hans egen kraft; han skal tale utrolige Ting og have Lykke med, hvad han gør, og gennemføre sine Råd og ødelægge mægtige Mænd.Daniel 8:23-24.

Dette betyder at han skal være velbevandret i de mørke okkulte kræfter. Det har været formålet for medlemmer af de hemmelige samfund gennem mere end 3000 år. De gamle sataniske mysterier vil blive genetableret.

 

                                                                  

ny verdensorden:

Den kristne treenighed er laverestående end solens (solgudens) treenighed.

Denne falske treenighed er ikke en personlig guddom, men en kraftens guddom.

Bailey oplister hierarkiet af mestre, og i bunden af mange mestre kommer Jesus.

(Cumbey i regnbuens skjulte farer).

 

Bibelen:

Daniel 11:36. (konteksten i dette vers er antikrist).

Og Kongen gør hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig imod enhver gud, mod Gudernes Gud taler han utrolige ting, og han har lykken med sig, indtil vreden er omme, thi hvad der er besluttet, det sker.

Dette skriftsted fortæller, at Antikrist skal komme med de mest mulige afskyelige blasfemiske ord, at Jesus ikke er Gud men bare en lavtstående mester, langt lavere end Sanat Kumara, (satan).

                                                                        

ny verdensorden:

Trusler om vold og død mod enhver der ikke vil samarbejde med Maitreya.

Speciel had er rettet mod fundamentalistiske kristne og jøder.

David Spangler skriver i sin bog, Revelation: The Birth Of A New Age, at de der ikke vil samarbejde, vil blive sendt til et andet trin af jordens bevidsthed, hvor de vil blive holdt fanget som tjenere, indtil de igen kan blive løsladt uskadet i et fysisk legeme igen. (side 163)

Med andre ord, at blive genskabt i et fysisk legeme, betyder at det menneske først må adskilles fra deres nuværende legeme. Det kan kun ske ved at dræbe dem, der ikke vil acceptere Maitreya.

Bibelen:

Og da han åbnede det femte segl, så jeg under altret de sjæle, der var blevet slået ihjel for Guds ords skyld, og for deres vidnesbyrds skyld. Åb. 6:9.

 

Og jeg så hornet føre krig mod Guds folk og overvinde dem.(Daniel 7:21)

Og det blev givet dem at føre krig mod de hellige og overvinde dem.( Åb. 13:7)

                                                                 

ny verdensorden:

Siden de fleste mennesker ikke vil begrænse deres økonomiske overforbrug, må vi tage kontrol over verden, for at kunne reducere den økonomiske strøm til et sikkert niveau gennem en proces af frivilligt slaveri og folkedrab. (William Cooper, Behold A Palehorse, side 49).Denne udtalelse er utrolig arrogant.

Sidste gang en New Age discipel truede med folkedrab, var i 30verne, hvor Hitler truede med at udrydde jøderne. Hitler så udrydelsen af jøderne som menneskekærlig over forTyskland, verden, ja selv over for jøderne.

Disse udtalelser er et klart kald til krig mod alle mennesker, der er dømt uværdige for Den Nye Verdensorden.

 

Bibelen:

Og der kom en anden hest, den var ildrød og dens rytter fik udleveret et vældigt sværd og magten til at tage freden bort fra jorden, for at menneskene skulle dræbe hinanden. Åb. 6:4.

Bemærk at sværdet der blev givet til rytteren på den røde hest, var et stort sværd.

Hvor stort? Det får vi en ide om fra Alice Bailey’s bog The Externalisation Of The Hierarchy, side 548 hvor der står, at atombomben ikke længere skal tilhøre enkelte nationer, men overgives til FN, som kan bruge den som repressalier og trusler om repressalier.

Som man ser, atombomben kunne sagtens være det store sværd.

                                                                          

ny verdensorden:

Den Nye Verdensorden vil blive et fascistisk system hvor al produktion vil blive holdt under streng kontrol, og hvor pengestrømmene vil gå fra at være nationale anliggender til at være universelle. fra Alice Bailey’s bog The Externalisation Of The Hierarchy, side 580.

Bailey går specielt ind for forandringer i den økonomiske tænkemåde og de økonomiske systemer på side 666, som siger at disse økonomiske forandringer vil blive reguleret af en bestemt Mester Ashram,( En dæmonisk engel).

Det er ikke tilfældigt at denne økonomiske forandring bliver skrevet på side 666, da bibelen fortæller at det nye økonomiske system vil blive gennemført under mærket 666. Åb. 13:18.

                                                                          

ny verdensorden:

Endeligt vil alle individuelle elementer af den økonomiske struktur komme under computer kontrol ved at identificere forbrugerne gennem deres brug af kreditkort, og senere gennem en permanent tatovering som kun er synlig i en bestemt belysning.( Cooper, Behold A Pale Horse side 44).

 

Bibelen:

Og han skal få alle, både små og store, rige og fattige, frie og slaver til at modtage et mærke på deres højre hånd, eller på panden, og uden det kan ingen købe eller sælge. Åb. 13. 16-17.

                                                             

Som verden tvinges ind i den fulde implementering af Den Nye Verdensorden, må den nuværende status af mere end 170 selvstændige nationer ændres til fordel for 10 super nationer. 1. Nordamerika. 2. Vest Europa. 3. Japan. 4.Australien og Sydafrika, m.fl. 5. Øst Europa, incl Rusland. 6. Latin Amerika. 7: Nord Afrika og Mellemøsten. 8, Det tropiske Afrika. 9. Syd og Sydøst Asien 10. Kina. (Eduard Pestel, i Mandkind At The Turning Point), Readers’s Digest Press 1974.

Hvordan kan Den Nye Verdensorden forestille sig verden opdelt i 10 nationer, i stedet for noget andet tal?

Svaret skal findes i det okkulte.

Okkultisterne anser 10 for et magisk symbol som indeholder et opretstående menneske, som er repræsenteret ved det lodrette 1 tal, som står foran cirklen, repræsenteret ved 0, i magiske termer den vigtigste del af dette symbol. 10 er rummet mellem 1 og 0. Dette sted repræsenterer et oprejst menneske som betragter universet i frihed. (Frederick Goodman i Magic Symbols, side 46).

Frihed fra hvad? Frihed for religion, repræsenteret ved 0. Således er mennesker arrogant afbilledet som stående adskilt fra religion. Nummer 10 er det ultimative udtryk for den pralende måde i hvilken Den Nye Verdensordens ledere ser dem selv i forhold til verden og religion.

 

Bibelen:

I min drøm så jeg et fjerde dyr stige op af havet. Det var utroligt stærkt og så frygtindgydende ud……. Og havde 10 horn.

Bibelens profetier fortæller klart, at antikrist’s kongedømme skal bestå af 10 horn (kongedømmer).

Vi ser det samme billede i Åb.17, 16-17.

Intet andet enkelt profetisk skriftsted indeholder mere om Guds suverænitet end Åbenbaringen 17:17 : For Gud havde lagt i deres hjerter at fuldføre hans vilje…. Indtil Guds vilje skal blive opfyldt.

Hvis satan var stærkere end Gud, ville han have brugt et hvilket som helst andet tal end 10 i hans endelige bestræbelser på at reorganisere verden. Faktum er, at Den Nye Verdensordens ledere har valgt tallet ti for reorganisering af verden og tilsynekomsten af Anti Krist, og det beviser Guds suveræne autoritet.

                                                             

ny verdensorden:

I august 1939 skrev Alice Bailey ” I den forberedende periode for Den Nye Verdensorden, vil der blive en uafbrudt reguleret afvæbning.

Det vil ikke blive frivillig. Ingen nation vil blive tilladt at producere eller organisere udrustning til destruktive formål, eller at true andre nationers sikkerhed. (The Externalisation Of The Hierachy side 191).

Ingen kunne nogensinde argumentere på disse præmisser, hvis planen virkelig var udført. Så ville vi have fred og sikkerhed. Fred og sikkerhed for alle nationer er præcis målet for Den Nye Verdensorden.

 

Bibelen:

Bibelens profetier er her også ganske klare, at det er måden hvor på antikrist vil opnå at få sit kongedømme, Daniel 11:21 fortæller at han vil komme med smiger.

Paulus beretter i Tessaloniker brevet 5:3 at verden ved tidens ende vil tro at de har opnået en tid med fred og sikkerhed.

Paulus advarer om at denne tro vil være falsk, for når de siger fred og sikkerhed til hinanden, vil dommen komme over dem. Dommen falder så hurtig og så komplet at ingen kan undfly denne frygtelige ødelæggelse.

Hvilket våben i krigens historie har kunnet ødelægge pludseligt og komplet? Det eneste vi kender til nu, er atomvåbnet.

Sætter Bailey endny et fremtidigt lys på dette spørgsmål? Ja i hendes skrift fra april 1946 (The Externalisation Of The Hierachy) skriver hun: Atombomben tilhører ikke… nationer som… indehaver denne hemmelighed for nuværende…. den tilhører FN for brug, eller for trussel om brug, hvis en aggressiv del af nogen nation rejser sit grimme hoved.

Ser du, planlæggerne af Den Nye Verdensorden har planer om at bruge atomvåben mod enhver nation eller gruppe af mennesker som er en trussel mod kristus Maitreya’s verdensledelse

Nu kan vi forstå hvordan den næste hest, der kommer ud fra himlen efter den hvide hest, antikrist, er krigens hest med et stort sværd.

                                   

ny verdensorden:

Dele af Den Nye Verdensordens plan er at afskaffe traditionelle religiøse helligdage, og erstatte dem med festivals, så som gode fredage og jul. (Cumbey i Hidden Dangers Of The Rainbow, side 83).

Bibelen:

Og han skal sætte sig for at forandre tider og love. Daniel 7:25

                                                                      

ny verdensorden:

Bailey påstår flere gange i The Externalisation Of The Hierachy, at traditionel protestantisk religion må forandre deres doktriner når den Nye Verdensorden bliver etableret.

De må opgive deres insisteren på at de har den rette tro.

Menneskeheden har en stor behov for spirituel samling, og må kaste alle separative teologiske attituder og dogmer af enhver tænkelig art, over bord. Side 378.

Disse gamle dogmatiske doktriner må give plads for gamle sataniske mysterier, som vi allerede har fortalt om.

 

Bibelen:

Nu taler Ånden tydeligt, at i den sidste tid skal nogen falde fra troen idet de agter på dæmoners lærdomme og djævelske doktriner 1. Tim. 4:1.

                                                                            

ny verdensorden:

Den Nye Verdensorden lærer, at Maitreyas doktriner vil blive større end Jesus Kristus.

Da Jesus havde et opstandelseslegeme efter opstandelsen, mistede han det legeme fordi han ikke fortjente rettigheden til at have det. Han var kun på fjerde indvielsestrin, hvorimod Gautama Buddah var på sjette indvielsestrin.Maitreya var på syvende indvielsestrin, og vad den eneste der var berettiget til denne høje indvielse.

Cumbey i Hiddden Dangers of The Rainbow, side 96.

Bibelen:

Og kongen gør hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig mod enhver Gud. Mod Gudernes Gud taler han utrolige ting, og han har lykken med sig, indtil vreden er omme, thi hvad der er besluttet, det sker. Daniel 11:36.

Altså… Hvem ophøjer sig selv over alt hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. (2:Tess. 2:4)

 

Klart, der arrogante attitude som Maitreya har og som vil få ham til at proklamere sig som Gud, er tilstede i den utrolige blasfemi imod Jesus Kristus. Husk venligst, at dette planlagte kætteri er skrevet af mennesker som beretter at deres skriverier er inspireret as deres Guiding Spirits, deres ledende ånder.

Vi har set på mere end 20 områder hvor Den Nye verdensordens doktriner præcist afspejler de bibelske profetier.

I henhold til sandsynlighedsloven er odds imod 20 profetier som passer tilfældigt 1 til 1.048.000. Vi regner således med at disse profetier er opfyldt.

 

Klart, denne øvelse bygger på troen på, at vi lever i de sidste tider. Når vi har denne mængde af mulige bibelske profetier opfyldt samtidig med at vi ser så mange andre bibelske profetier opfyldt, som Israels genoprettelse, da må vi helt seriøst konkludere, at Jesu Kristi genkomst står lige for døren.