USA's og verdens tilstand.
 
Nedenstående artikel er afskrift af en radioudsendelse på en kristen radiostation i USA.
Det meste af verden i dag kan nikke genkendende til den beskrevne situation.
 
Læs, og lad dig forandre.
 

Vore samfund forværres i disse dage, og bibeltro kristne er dårligt forberedt på de udfordringer vi står over for, at være lydige mod Guds ord, og tage afstand, og være adskilt fra verdslighed og falske doktriner.

Den moralske tilstand i vort samfund er vel dokumenteret bl. a. gennem de daglige nyheder.

Kun ganske få mennesker forstår hvorfor det er gået så galt, men når vi ser på samfundet gennem Guds øjne, gennem bibelen, er det ikke vanskeligt at se årsagen til de problemer vi står over for i dag.

Hver dag når vi læser de daglige nyheder, bliver vi konfronteret med mord og blodsudgydelser i større og større omfang.

Drab blandt unge amerikanske mænd er blandt verdens højeste, bare mistanken om at et menneske har talt med politiet, er nok til at vedkommende bliver myrdet.

Abort er den mest almindelige kirurgiske handling i dag. For hver 1000 levende født, er der 353 aborter.

Amerika oplever den største brug af narkotiske stoffer nogen sinde.

Misbrug af børn har aldrig nogensinde været på så højt et plan.

Sidste år blev der rapporteret mere end to millioner tilfælde, som indbefatter mere end 5000 dødsfald.

Det er en stigning på mere end 700% siden 1972, og er den femte største dødsårsag for børn.

Amerikanske teen agere begår selvmord i et antal, der er tredoblet siden 1980.

Pornografi har udartet sig til at være en hule i helvede med alle mulige perversioner, og er let tilgængelige alle vegne.

I staten Washington var loven om aktiv dødshjælp ganske få stemmer fra at blive vedtaget.

New York Times skriver at de mest solgte bøger, bortset fra romaner, er bøger om hvordan man begår selvmord.

Amerikanerne har klart devalueret det menneskelige liv til et punkt, hvor aflivningen af psykisk eller fysisk handicappede mennesker, ældre eller syge mennesker ikke længere er utænkeligt. Det bliver mere og mere accepteret i samfundet.

-

At disse rædsler sker dagligt, er vi kun alt for godt klar over.

Hvad er det, der sker med vort samfund, der forårsager disse ufattelige problemer?

Er der en hovedårsag, eller er der flere ukendte af slagsen?

Én af årsagerne er dette: Da Amerika blev grundlagt i 1776-89 blev regeringen dannet i henhold til kristne principper.

Det vil selvfølgelig ikke sige, at alle disse store politikere var genfødte kristne, men den puritanske kristendom var så udbredt blandt den amerikanske befolkning, at det påvirkede hele samfundet, og de politiske ledere havde det samme syn, selv de der ikke var kristne. Mange af toplederne oplevede at blive født på ny i den tid.

Resultatet var at vore vigtigste grundlæggende dokumenter, som skabte det amerikanske system, indeholdt kristne forudsætninger fra begyndelse til slut.

De fleste er ikke klar over, at forfatningstraktaten blev skabt af en fem mands komite, der også skrev uafhængigheds erklæringen.

En af disse mænd var en stærk fundamentalistisk prædikant, og hans aktive deltagelse gjorde, at de kristne synspunkter, fik stor plads.

Den amerikanske regering blev skabt på et kristent fundament, hvilket skabte en række regeringer der regerede ud fra kristne principper.

De efterfølgende generationer af amerikanere har i stor grad været påvirket af disse holdninger.

Men siden 1960’erne har man i større og større grad afvist de kristne principper, og et satanisk fundament er lagt i samfundet.

Det kristne fundament er blevet vraget, og et satanisk værdigrundlag er skabt.

Ud fra dette kan vi forvente at samfundet vil gennemgå en dramatisk forandring, fra en kristen til en satanisk orientering.

Hvis denne teori er korrekt, vil vi nu se både enkeltpersoner og regeringen handle ud fra sataniske værdier.

Hvad er disse sataniske værdier?

Personlig egoisme, dvs. grådighed og stolthed.

Fysisk lyst

Vrede

Fråseri

Dovenskab

Fremhævelse af disse ”værdier” har skabt enorme samfundsmæssige virkninger.

Stor ønske om magt over andre.

Unaturlige ønsker om rigdom og materielle besiddelser

Unaturlig seksuel begær mod at blive tilfredsstillet

Liv bliver uden værdi og mister sin Gud givne ukrænkelighed

Besættelse af mord og vold

Mangel på medfølelse og empati for syge og handicappede

Besættelse af død

Dødssymboler  bliver synlige i samfundet, og tilhængere bliver fikserede på døden.

Husk, hard core satanisme kræver menneskeofringer, jo yngre jo bedre.

Hvis teorien er korrekt, vil vi komme til at se samfundet ombringe disse uskyldige.

Faktisk ser vi det i dag, dag satans ønske om ofringer, jo yngre des bedre, babyer bliver dræbt i moders liv.

I Amerika bliver der dræbt 1½ million babyer hvert år, de fleste på en sådan måde, at de bliver revet i stykker inde i moderen.

I Clintons tid som præsident, nedlagde han veto mod et lovforslag der ville forbyde at man fjernede ofrenes hjerner og brugte dem til forsøg.

Satan lever og har det godt i det amerikanske samfund, vi har virkelig forandret os til et satanisk samfund.

Men der er flere beviser på satanismen i samfundet

Satan hader det uperfekte, så som de ældre, og vi vil se en voksende rate af ”dødshjælp” i fremtiden.

Vi har ikke endnu set i nyhederne, at gamle har været udsat for aktiv dødshjælp. Men Dr.Jack Kevorkian er en af de ledende kræfter i at få det gennemført. Når det er gennemført, vil det blive et påbud fra staten, at uhelbredeligt syge skal have aktiv dødshjælp.

Denne eksakte tone blev slået an i Tyskland i 1920erne -1930erne på en måde, der gav den erklærede satanist Adolf Hitler mulighed for at føre Tyskland til et punkt, hvor befolkningen ville acceptere, ja endog assistere i, at myrde 6mill. Jøder og 12mill. Andre.

 

Ser vi alle disse attituder og bevægelser i samfundet i dag?

Ja, det er præcis den slags kriminalitet der fylder vore aviser og TV programmer hver eneste dag. Det er den slags kriminalitet, der ødelægger vort land. Alle disse ødelæggende problemer er kommet sammen med skiftet til en satanisk grundvold i vort samfund.

Skilsmisse antallet er fordoblet siden 1965. Satanister har altid hadet den af Gud ordinerede familie,

Alkoholisme er e af satans bedste redskaber til at ødelægge både enkeltindivider og ægteskaber.

Narkotikamisbrug kan forklares, hvis vi ved, at satanister og okkultister altid har været afhængige af drugs, for at udvide bevidstheden.

Narkotika er afgørende nødvendig for at kunne praktisere satanisme og new age.

Alice Bailey.The Light of The Soul, side 377.

Selvmord har altid været forbundet med satanisme, fordi tilhængerne føler sig åndeligt draget mod deres herre satan. (satanbibelen side 144)

Den sataniske bibel fortæller stolt, på side 67, at satanisme tolererer alle former for seksuel perversitet, der opfylder dine individuelle ønsker, homosex ,bisex  alt hvad der ikke anses som normalt.

Satanisme har altid krævet menneskelige ofre, jo yngre des bedre.

I oktober 1985 rapporterede TV programmet 20/20 om fænomenet ”satanisme i Amerika i dag”. Deres sidste afsnit viste adskillige kvinder der fødte børn, der skulle ofres straks efter fødslen.

Siden satan sætter så stor pris på babyer, der netop er født, hvor stor fornøjelse har han så ikke af millioner af ufødte børn, der bliver ofret i dette land.

Vi kan således se, hvorledes denne erkendelse af at Amerika har erstattet sit kristne fundament med en satanisk, giver et klart svar på disse uoverskuelige problemer landet er midt i.

 

Vi skal se på indflydelsen af satanismens indflydelse på vore institutioner.

Alle samfund er grundlagt på principper og normer. Visse aktiviteter der anses for at være uden for acceptabel opførsel, kaldes tabuer. Skikke og tabuer er formet af institutioner.

De store institutioner i vor kultur er regeringen, skoler, massemedier og kirken.

Satanismen har i høj grad påvirket disse institutioner, se følgende eksempler:

De borgerlige rettighedsbevægelser tillader og omdefinerer seksuel perversion som legitim aktivitet.

Statslig støtte af såkaldt kunst, der legitimerer homoseksuel lyst, tilsværter kristendom og søger at ændre mange traditionelle værdier i vort samfund. Denne støtte kommer fra statens kunst midler.

Mange liberale kirker har adopteret nogle af de sataniske værdier.

De lærer at homoseksualitet er tilladt livsstil, bare som eet eksempel.

For nylig har to TV evangelister udstillet deres stolthed og grådighed i en retssag, om mistede indtægter.

 

Mange kirker har vedtaget det ubibelske koncept, at vi skal blive som verden for at kunne nå verden, hvilket giver sig udslag i, at vi nu i kirkerne har såkaldt ”kristen” rock.

 

Lyt til den sataniske bibel igen, se hvor liberale mange kirker er blevet, de praktiserer mange af de ting, satanismen prædiker.

Hvis mange kirker fornægter bibelens skrifter, fordi de er ude af tiden, for gamle, og prædiker sataniske filosofier, hvorfor så ikke kalde det ved det rette navn- SATANISME?

Hvorfor ikke kalde en spade for en spade.

Det offentlige skolesystem er gået bort fra de kristne værdier, hvilket igen fjerner børnene fra bibelsk undervisning, og de understreger begrebet personligt valg, i stedet for at vælge objektivt efter bibelens normer.

Vore domstole har genfortolket vore love og konstitutioner, så det nu er ulovligt at udtale Guds navn i det offentlige skolesystem, med mindre det er for at forbande ham, og at undervise om bibelens skabelses beretning er ikke tilladt, kun at undervise i den humanistiske teori om evolutionen.

 

Medierne fordrejer konstant nyhedsdækningen så legitime kristne holdninger omkring faktisk alle emner præsenteres som idiotiske og endog muligvis kriminelle..

 

Mange personer, i politik, underholdning og andet, som almindelige mennesker ser op til er i deres private liv dedikeret til sataniske værdier, og de fører langsomt, men sikkert folket i den retning.

Når vi ser på Amerika i dette perspektiv kan vi se, hvorfor vi lider under forbrydelser, perversioner og tragedier, der plager os.

Denne situation er nu så alvorlig, at USA er i stand til at lede verden ind i den sataniske Nye Verdensorden.

De fleste har hørt dette udtryk mange gange siden krigen i Kuwait, hvor Bush og Gorbatjov gentagne gange har proklameret det.

Hvad betyder dette begreb? Den nye verdensorden er et åndeligt okkult begreb, der beskriver omorganisering af verdens nationer til en  een verdens regering, religion og økonomi.

Økonomien vil blive global og pengeløs, religionerne vil blive samlet og kaldt Ny Verdens Religion.

Verdensregeringen vil være hos FN. Og verdens lande vil blive reorganiseret til ti supernationer, hvilket allerede er sket på papir.

Når disse ti supernationer er blevet etableret, er det tid for verdens superregent at træde frem på scenen.

Han vil gøre tegn og undere og bedrage for at bevise for mennesker, at han er lederen.

Han vil sige at han er Messias, som alle verdens religioner så åndeløst forventer, for jøderne vil han fremstå som den jødiske messias.

Når vi nu kan se, at verden er på dette punkt i historien, fortæller bibelen os, at vi er i Åbenbaringsbogens forudsigelser.

Du må personligt, i bibelens lys, undersøge dit liv om det er i overensstemmelse med bibelens bud, er det ikke det, må du ændre din livsstil.

Hvis du er medlem af en kirke, der ser stort på bibelens ledelse, så kom ud fra denne kirke.

Tiden er nu kostbar, bruden gør sig rede, brudgommen kommer.