Israel og verdens nationer.

Der er i disse dage et stigende pres på Israel for at opgive Jerusalem.

Presset er nu så hårdt, at alle verdens lande står bag kravet til den lille stat.

Jerusalem har altid været kernen i den mellemøstlige konflikt, og nu gør det nyopfundne

begreb ”det palæstinensiske folk”, krav på at Jerusalem er deres by, og jøderne ikke har nogen tilknytning der til.

Alle ærlige historikere ved, at der ikke findes noget palæstinensisk folk, og Jerusalem altid har været jødernes by, og hovedstad.

Mener man noget andet, kan man bare følge de arkæologiske udgravninger i byen.

Den gamle profet Zakarias, som i årene omkring 500 f. Kr. sammen med bl.a. Haggaj blev sendt tilbage fra Babylon  til Juda for at genopføre Jerusalem, profeterede at der ville komme en tid, hvor alle verdens lande ville vende sig mod Jerusalem og Juda, som det nuværende Israel hed på dette tidspunkt.

Det vil altså sige, at for to tusinde og fem hundrede år siden fortalte Gud sine profeter, hvad der sker i disse dage i Israel.

Vi vil opleve, at der kommer en krig, hvor Israel står alene, og det ser ud til at landet bliver overvundet.

Fjendehære vil gå ind i Jerusalem og plyndre og voldtage.

Men når det ser ud til at alting er slut for Israel, vil ”JEG ER” eller Gud som vi kalder ham, gribe ind, helt suverænt.

I århundreder har vatikanet fortalt at Gud er færdig med Israel, fordi de forkaste deres Messias, og nu er den ”kristne kirke” Guds folk.

Katolicismen, denne gamle babyloniske religion, der i de tidlige kristne dage gik ind og overtog kristendommen.

Ved denne lejlighed gav de deres afguder kristne navne, så f.eks. Nimrod blev til Josef, Semiramis blev til Maria, og deres søn Tammuz blev til Jesus.

Nu mener de, at de er Guds svar til jorden i dag, og deres pave er Guds stedfortræder.

Medens denne ”kirke” lever videre i deres stolthed og afgudstilbedelse, åbenbares dens interne råddenskab for hele verdens øjne.

Men” JEG ER” har ikke forandret sig. Hans løfter til Abraham er urokkelige og vil opfyldes bogstav for bogstav.

USA, der har støttet Israel i tiden forud, er nu med Obama som præsident vendt 180 grader, og med et bibelsk sprogbrug kan man sige at ”Ægyptens stav” er brudt, hvilket vil sige, at det håb Israel havde til et venligt sindet land er borte. Nu er der kun ”JEG ER” der kan redde dem.

Og dommen over USA lader øjensynlig ikke vente længe på sig.

Amerika er nu i en økonomisk krise, der ikke kan rettes op.

Det ser ud til, at samtidig med Obama øger  presset mod Israel, har USA oplevet øgning af naturkatastrofer, som snestorme og oversvømmelser.

Agronomer forudser, at 48 millioner hektar landbrugsjord vil blive lagt øde af græshopper i denne sommer.

Goliat lærte det, USA kommer til at lære det, man må have respekt for Davids Gud ”JEG ER”.

Tiden løber ud nu. Bibelens sidste profetier omkring Israel og endetiden går hastigt i opfyldelse.

Stærke kræfter er i gang med at tilrettelægge opførelsen af templet i Jerusalem, og ofringerne vil blive genoptaget. Så er scenen sat for at den kommende antikrist kan sætte sig i Guds helligdom,  hvilket vil ske under ”den store trængsel”.

Hvordag har du det, kære læser?

Er du parat til at blive bortrykket til Himlen, medens trængselen foregår?

Ellers er der tid endnu, at blive frelst.