ET DYR STIGER OP AF HAVET

Åbenbaringsbogen kapitel 13.( KJV. Og gamle danske oversættelser.)

Og jeg stod ved havets sand, og jeg så et dyr stige op fra havet, (sikkert menneskehavet).

Det havde syv hoveder og ti horn, og på hornene havde det ti kroner, og på hovederne havde det gudsbespottelige navne.

Johannes fik her et syn af den tid vi lever i.

Vi taler om en global verdensregering.

Ikke mange mennesker ved, at Club of Rome i begyndelsen af 1960erne samledes og lavede en opdeling af verden i ti kongeriger.

Hvis vi har øjne og ører åbne, kan vi nu fysisk stå og se Johannes’ syn blive til virkelighed.

 Dette er Club of Rome’s opdeling i ti kongeriger.

Daniel kap. 7 taler om de ti horn, og benævner dem som ti kongeriger.

På et tidspunkt skal de ti konger overgive deres magt til en frygtelig konge.

Så er vi der, hvor der bliver talt så meget om i dag, en verdensregering.

Johannes Åbenbaring 13, taler om dyrets mærke, som alle skal tage på sig. Det forudsætter, at der er en global verdensøkonomi

med en diktatorisk styring.

Det forudsætter muligvis også, at jordens befolkning er decimeret til et antal, som man kan kontrollere.

Elberton Guidestones fortæller os at den skyggeregering vi har på verdensplan i dag, ønsker at verdensbefolkningen skal ned på ½ milliard mennesker.

Nu råder man over den efterhånden godt kendte EMP teknologi, som er elektromagnetisk energi, hvormed man kan styre vejret og skabe katastrofer hvor på jorden man ønsker.

Det er ud fra den betragtning ikke underligt at se, at de frygtelige katastrofer,  som man giver den såkaldte globale opvarmning skylden for,  nu sker i de mest overbefolkede steder på kloden, og blandt mennesker man ikke mener kan bidrage med noget nyttigt til verdenssamfundet.

Men der bliver arbejdet hårdt på, at jorden skal underlægges en verdensregering, med en verdensleder.

Lederartikel af Gideon Rachman, Financial Times, den 8. december 2008 :
for første gang i mit liv, tror jeg , at dannelsen af en slags global regering er plausibel
.

En "verdensregering" vil indebære meget mere end samarbejde mellem nationer. Det ville være en enhed med stats-lignende egenskaber, som bakkes op af et sæt love.

Allerede i 2008 skrev Finansiel Times altså, at der er planer om en verdensregering.

For det første er det stadig mere klart, at de vanskeligste problemer i de nationale regeringer er af international karakter: Der er global opvarmning, en global finansiel krise og en "global krig mod terror".

For det andet. Transport- og kommunikationsrevolutioner har fået verden til at skrumpe, så som Geoffrey Blainey, en fremtrædende australsk historiker, har skrevet: "For første gang i menneskets historie,  er verdensregering af en slags nu mulig." Hr. Blainey forudser et forsøg på at danne en verdensregering på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste to århundreder, hvilket er en usædvanlig lang tidshorisont for den gennemsnitlige avis.

 

Men - det tredje punkt - en ændring i den politiske atmosfære antyder, at "global governance/verdensstyring" kunne komme langt hurtigere end det. Den finansielle krise og klimaændringer er med til at skubbe de nationale regeringer i retning af globale løsninger.

Sept. 23, 1994 David-Rockefeller: "Den foreliggende mulighed, hvor en virkelig fredelig og indbyrdes afhængig verdensorden bygges, vil ikke være åben længe - Vi er på randen af en global omdannelse. Det eneste, vi har brug for, er den rigtige, store krise, og nationerne vil acceptere den nye verdensorden. " Lyder som en indrømmelse af skyld for den 11 september 2001 og andre begivenheder efter 1994!

"Vi vil få verdensregering, uanset om vi kan lide det eller ej. Det eneste spørgsmål er, om
verdensregeringen vil blive opnået ved erobring eller samtykke. " -
Erklæring over for
USA's senat den 7. februar 1950 af James Paul Warburg  - søn af Fed-stifter Paul Warburg

"I dag ville amerikanerne blive forarget, hvis FN-tropper betrådte Los Angeles for at genoprette ro og orden; i morgen de vil være taknemmelige! Det gælder især, hvis de fik at vide, at der var en trussel udefra, hvad enten reel eller propagandaopdigtet, som truede selve vores eksistens. Da er det, at alle mennesker i verden vil bønfalde verdens ledere om at forløse dem fra det onde. Den ene ting, hver mand frygter, er det ukendte. Når de bliver præsenteret for dette scenario, vil individuelle rettigheder villigt blive opgivet for garantien for deres velvære, som ydes dem af deres verdensregering."
Henry Kissinger d. 5/21/92 Bilderberg-konferencen i Evian, Frankrig.

 

Har vi åbne øjne og ører for hvad der foregår i dag?

Hvis vi kan se hvordan hele verden bevæger sig hen mod at vi får en verdensleder, og det burde vi kunne, med de oplysninger vi allerede har, så ved vi også som kristne, at det er noget der sker under den trængsel, som Åbenbaringsbogen taler om.

I 2. tessaloniker brev kapitel 2 vers 7:

Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes

Hvem er det, Paulus mener skal bort, før trængselen kan gå i gang?

Det er dem, som har ladet Jesus Kristus tage den dom, der lå på dem. Altså dem som også omtales i bibelen, som bruden.

Når vi nu ser, at trængselstidens scenarie ligger klart foran os, må vi også regne med, at den bortrykkelse, eller fjernelse som Paulus benævner det, kan ske når som helst.

Man regner nu med, at det 70. jubelår, som Israel fejrer, finder sted i 2017.

Det er det år, hvor Israel får det land, Gud lovede Abraham.

Hvis det er virkelighed, og det mener jeg det er, så vil trængselstiden tage sin begyndelse allerede i år, 2010.

Og skal den som holder igen først fjernes, så behøver man ikke så meget fantasi, for at se hvornår det vil ske.