Islams hellige rum.

Ser man på den lange kamp, de arabiske muslimer fører mod den lille stat Israel, kan det være svært at forstå, hvorfor denne lille splint af mellemøstlig jord betyder så meget for mennesker, der besidder mere end 20 nationalstater i området.

Bortset fra det jødehad, der er uløseligt forbundet med islam, som det er udtrykt i koranen og suraerne, er der mindst en anden grund.

Det handler om meget mere end blot en territorial tvist, men skal findes i den islamiske doktrin om ”det hellige rum”.

Begrebet ”hellige rum” er ofte brugt i islamisk lov (sharia), som hævder at hele jorden for evigt blev givet til muslimer af Allah, og deres bestemmelse er så, at herske over jorden.

I praksis skal man nå dette mål gradvis, og det betyder, at der både er erobringer og tilbageskridt.

Jord, der en gang er blevet besat af muslimer, anses som en hellig gave til muslimer for evigt, og hvis det senere er gået tabt i kamp, er det en pligt for muslimerne at genvinde den ved jihad, hvis det skulle være nødvendigt.

I betragtning af at steder som Tjetenien, den Iberiske halvø, Israel og det indiske subkontinent alle er områder, der engang var erobret af islams hære, men nu er under kontrol af vantro, eller som det hedder, ”kuffar”, kan man lettere se, hvorfor disse områder er mål for intense jihad angreb.

Ifølge doktrinen om de hellige rum, skal de befries for de vantro (Dar alHarb) og gives tilbage til islam (dar al-Islam).

Dette koncept af hellige rum forklarer  hvorfor muslimer, der erobrer fjendens territorium rejser moskeer og islamiske centre bogstaveligt oven på de oprindelige folks helligdomme.

I Jerusalem, f.eks. byggede man al-Aqsa moskeen og Dome of Rock moskeen direkte oven på resterne af det andet jødiske tempel. Disse konstruktioner er udtryk for islams overherredømme og triumf over kuffar, de vantro.

Jerusalem har aldrig været hovedstad for andre end det jødiske folk, og er ikke nævnt en eneste gang i koranen. Grunden til at disse moskeer blev bygget er at området blev muslimsk, da det blev erobret af den anden kalif i 637.

Fra dette øjeblik er Jerusalem og jødernes land blevet betragtet som helligt muslimsk territorium, og skal holdes for evigt i islams hus.

Da folkeforbundet vedtog at jøderne kunne vende hjem til Israel, og landet blev betragtet som jødernes hjemland, skulle det, med alle midler, tilbageerobres til islams hus.

Yousef al-Qaradawi, den åndelige leder af det muslimske broderskab siger, at ingen myndighed har tilladelse til at tilbage give islamisk erobret land til de oprindelige indbyggere.

Den islamiske modstandsbevægelse siger at Palæstina har været islamisk i generationer, og indtil opstandelsens dag kan ingen give afkald på det, eller blot opgive en del af det.

Når nu de palæstinensiske arabere kommer til FN med andragende om retten til at erklære sig selv som stat, bunder det i de doktrinære islamiske rødder, og deres kampagne gælder udslettelse af staten Israel.

21.9.2011.

Kilde citat: “Shariah: The Threat to America: An Exercise in Competitive Analysis. (Report of Team B II),” Center for Security Policy, 2010